Συνεδριάζει στην Παραμυθιά το Δημοτικό Συμβούλιο. Δείτε τα θέματα.

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά το Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 24 Iουλίου στις 20:00, με τα θέματα ημερησίας διάταξης να είναι τα εξής: ΘΕΜΑ 1ο: Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του...

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά το Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 24 Iουλίου στις 20:00, με τα θέματα ημερησίας διάταξης να είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ
ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση Προϋπολογισμού , οικονομικού έτους 2013
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της αριθμ. 57/2013 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Αρωγή περί: Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
ΘΕΜΑ 4ο: Απ΄ ευθείας εκμίσθωση χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών παιχνιδιών ( ΛΟΥΝΑ – ΠΑΡΚ) στην Δ.Κ Παραμυθιάς.
ΘΕΜΑ 5ο: Επιβολή προστίμου λόγω αυθαίρετης βόσκησης ζώων στις Δημοτικές Βοσκές Τ.Κ. Σαλονίκης
ΘΕΜΑ 6ο: Εισαγωγή ζώων στις Δημοτικές Βοσκές, έτους 2013.
ΘΕΜΑ 7ο: Ανάκληση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου.
ΘΕΜΑ 8ο: Απ΄ ευθείας εκμίσθωση χώρου   στην Τ. Κ Γλυκής για πραγματοποίηση συναυλίας.
ΘΕΜΑ 9ο: Έκθεση εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού έτους 2013
ΘΕΜΑ 10ο: Αποδοχή και κατανομή πίστωσης 18.272,55 ευρώ για επισκευαστικές δαπάνες Σχολικών μονάδων του Δήμου μας.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου.
ΘΕΜΑ 12ο: Συμμετοχή σε πρόγραμμα ανταλλαγής νέων, στο πλαίσιο της Γ.Γ Νέας Γενιάς Νέα Γενιά σε Δράση, Δράση 1.1
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση κανονιστικής απόφασης χρήσης και λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Δ.Κ  Παραμυθιάς (Λαμπόβου), έτους 2013

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!