Ο απολογισμός στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας. Δείτε τα υπόλοιπα 7 θέματα

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου με την Έγκριση του Απολογισμού, Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του  2013, σε ξεχωριστή...

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου με την Έγκριση του Απολογισμού, Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του  2013, σε ξεχωριστή συνεδρίαση όπως προβλέπεται. Αμέσως μετά το τέλος της συνεδρίασης (στις 19:30) θα ακολουθήσει νέο Δημοτικό Συμβούλιο με τα εξής 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου,  οικ. έτους 2014.

ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση 3ης παράτασης του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.

ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: Αντιστήριξη –Διάνοιξη τμήματος οδού Αριστοφάνους .

ΘΕΜΑ 4o : Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: Επέκταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Πλακωτής.

ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΡΟΛΟΪ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.-

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Α/θμιου και Β/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων κ.λ.π. των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το υπόλοιπο του έτους 2014 και το έτος 2015.

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός εκπροσώπου για την σύσταση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές αγροτικών προϊόντων σύμφωνα με τον Ν.4264/2014 και την Υ.Α. Α2-704/2014

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!