Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή. Δείτε τα 8 θέματα.

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου με τα εξής 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη 1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου ,οικ....

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου με τα εξής 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη

1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου ,οικ. έτους 2015.
2. Απευθείας ανάθεση του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ».
3. Απευθείας ανάθεση του έργου: « ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε ΣΟΥΛΙΟΥ».
4. Διάθεση πίστωσης για : «Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρου επαγγελματία».
5. Διάθεση πίστωσης για προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων.
6. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Δήμου Σουλίου.
7. Ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης γνωμοδότησης.
8. Διάθεση πιστώσεων.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!