Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο. Δείτε τα 25 θέματα

Συνεδριάζει στη Παραμυθιά, την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου στις 18:00, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου, με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη: ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής...

Συνεδριάζει στη Παραμυθιά, την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου στις 18:00, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου, με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των ανταλλακτικών και των εργασιών επισκευής οχημάτων.

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων, υπηρεσιών-εργασιών, για το έτος 2016.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2016.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων με συμβιβασμό, για το έτος 2016.

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών του Δήμου, για το έτος 2016.

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής ελέγχου και απόδοσης τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Α/θμιου και Β/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων κ.λ.π. των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έτος 2016.

ΘΕΜΑ 8ο: A) Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών, για προμήθειες του ΕΚΠΟΤΑ που συσχετίζονται με υλικά – εξοπλισμό ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, υλικών αντλιοστασίων και αντλιών. Β)Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών, για προμήθειες του ΕΚΠΟΤΑ που συσχετίζονται με υλικά- εξοπλισμό πρασίνου, ειδών καθαριότητας, ξυλείας, οικοδομικών υλικών, ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων. Γ)Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών, για προμήθειες του ΕΚΠΟΤΑ που συσχετίζονται με την προμήθεια υγρών καυσίμων. Δ)Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών, για προμήθειες του ΕΚΠΟΤΑ ( όλες οι προμήθειες εκτός από τις προαναφερόμενες).

ΘΕΜΑ 9ο: Υπόδειξη Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 10ο: Σύσταση τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο της αυθαίρετης βόσκησης στις διαθέσιμες εκτάσεις των Δημοτικών Βοσκότοπων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 11ο: Απευθείας ανάθεση προμηθειών: 1. Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 2. Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΘΕΜΑ 12ο: Απευθείας ανάθεση προμηθειών: 1. Είδη γαλακτοπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς της Δ.Ε. Αχέροντα. 2. Είδη αρτοποιείου για τους παιδικούς σταθμούς της Δ.Ε. Αχέροντα. 3. Γάλα (Είδη ατομικής ανάγκης – ΝΠΔΔ Αρωγή)

ΘΕΜΑ 13ο: Χορήγηση άδειας Ίδρυσης & λειτουργίας ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ στην κ. Κρικώνη Λαμπρινή, στη Δημοτική Κοινότητα Παραμυθιάς.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ»

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ

ΘΕΜΑ 17ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΡΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ

ΘΕΜΑ 18ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΡΑΒΑ-ΜΥΛΟΚΟΚΙΑ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΡΑΒΑ-ΜΥΛΟΚΟΚΙΑ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 20ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΡΟΝΤΑ.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση μελέτης του έργου: *ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ –Τ.Κ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.

ΘΕΜΑ 22ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ.

ΘΕΜΑ 23ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 24ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΟΥ Τ.Κ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 25ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!