Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο. Δείτε τα 25 θέματα

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Τετάρτη 1η Μαΐου και ώρα 19:00, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου με 25 με θέματα στην ημερήσια διάταξη: ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπανών εορτών...

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Τετάρτη 1η Μαΐου και ώρα 19:00, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου με 25 με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπανών εορτών Σουλίου.

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2016.

ΘΕΜΑ 3ο: Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικ. Έτους 2016.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση σύναψης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων συνολικού ποσού 815.000,00€ για την εκτέλεση των έργων: 1.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ποσό 665.000,00€ και 2.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ποσό 150.000,00€.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.

ΘΕΜΑ 6ο: Συμμετοχή του Δήμου Σουλίου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ. Α.Ε..

ΘΕΜΑ 7ο: Υποβολή αιτήματος για την ένταξη του Δήμου Σουλίου στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική συνέλευση του Κέντρου πρόληψης της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών Αριάδνη (Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία).

ΘΕΜΑ 9ο: Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 10ο: Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 11ο: Αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΩΓΗ.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΧΟΪΚΑΣ* ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.

ΘΕΜΑ 13ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΧΟΪΚΑΣ Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 14ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 15ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΡΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕ ΑΧΕΡΟΝΤΑ.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Τ.Κ. ΨΑΚΚΑΣ.

ΘΕΜΑ 18ο: Σύσταση επιτροπής ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ.

ΘΕΜΑ 19ο: Σύσταση επιτροπής ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 20ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ.

ΘΕΜΑ 21ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.

ΘΕΜΑ 22ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΗΓΩΝ ΑΥΛΟΤΟΠΟΥ.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 24ο: Ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών: 1.)Εργασίες κοπής χόρτων σε χώρους δημοτικής ευθύνης Δ.Ε. Αχέροντα, 2.) Εργασίες κοπής χόρτων σε χώρους δημοτικής ευθύνης Δ.Ε. Σουλίου.,-3.) Εργασίες κοπής χόρτων σε χώρους δημοτικής ευθύνης Δ.Ε. Παραμυθιάς.

ΘΕΜΑ 25ο: Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!