Συνεδριάζει την Παρασκευή το δημοτικό συμβούλιο. Δειτε τα 22 θέματα

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Παεασκευή 4 Νοεμβρίου στις 19:00, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου με 22 θeματα στην ημερήσια διάταξη: ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της αριθμ.  38/2016 απόφασης...

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Παεασκευή 4 Νοεμβρίου στις 19:00, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου με 22 θeματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της αριθμ.  38/2016 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου * ΑΡΩΓΗ*, περί: Έγκριση ισολογισμού λήξης  του Ν.Π.Δ.Δ ΑΡΩΓΗ Δήμου Σουλίου
ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικονομικού έτους 2016.
ΘΕΜΑ 3ο: Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού , οικονομικού έτους  2016.
ΘΕΜΑ 4ο: Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ μειωμένου ωραρίου.
ΘΕΜΑ 5ο: Συμμετοχή του Δήμου Σουλίου, ως συνδιοργανωτής στο παγκόσμιο Συνέδριο Αρχαιολογίας.
ΘΕΜΑ 6ο: Συμμετοχή του Δήμου Σουλίου στο πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα – Ιταλία.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση συμμετοχής στο 8ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & προϊόντων Μέλισσας.
ΘΕΜΑ 8ο: Κατανομή πίστωσης 17.300,00 ευρώ για επισκευή και  συντήρηση σχολικών κτιρίων.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων, για το έτος 2017.
ΘΕΜΑ 11ο: Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων
ΘΕΜΑ 12ο: Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων
ΘΕΜΑ 13ο: Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων
ΘΕΜΑ 14ο: Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων
ΘΕΜΑ 15ο: Παραλαβή μελέτης «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
ΘΕΜΑ 17ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και Δήμου Σουλίου για την Ολοκλήρωση του έργου Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (γυμναστικής) στο γυμνάσιο Γαρδικίου
ΘΕΜΑ 19ο: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου Κατασκευή Nηπιαγωγείου στο πρώην Ειρηνοδικείο Παραμυθιάς
ΘΕΜΑ 20ο: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου Κατασκευή Συνδέσεων δικτύων αποχέτευσης –Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Παραμυθιάς
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου Συντήρηση – Επισκευή – Κατασκευή χώρων Σχολικών κτιρίων  Δήμου Σουλίου.
ΘΕΜΑ 22ο: Λήψη απόφασης για την επανάληψη της δημοπρασίας  εκμίσθωσης του Ξενώνα Σουλίου.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!