Στο δημοτικό συμβούλιο της Τετάρτης, η οριοθέτηση της κοίτης του ποταμού Αχέροντα. Δείτε τα 16 θέματα.

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Τετάρτη 26 Απριλίου στις 19:30, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου, με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη μεταξύ των οποίων και η η οριοθέτηση της...

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Τετάρτη 26 Απριλίου στις 19:30, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου, με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη μεταξύ των οποίων και η η οριοθέτηση της κοίτης του ποταμού Αχέροντα, η οποία έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων.

Δειτε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2017.

ΘΕΜΑ 2ο: Έκθεση εσόδων – εξόδων A΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017.

ΘΕΜΑ 3ο: Συμμετοχή του Δήμου Σουλίου στον Εορτασμό του Αγίου Δονάτου, Πολιούχου της Πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής, για το έτος 2017.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπανών εορτών Σουλίου. Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Παππάς Παναγιώτης.

ΘΕΜΑ 5ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρεώσεων δημοτικών τελών επί αιτήσεως δημότη.

ΘΕΜΑ 6ο: Διαγραφή προσαυξήσεων τελών Ύδρευσης

ΘΕΜΑ 7ο: Διαγραφή οφειλών από τέλη ύδρευσης και πρόστιμο Κ.Ο.Κ.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ έτους 2017.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ 11ο: Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γ.Ε.Λ Παραμυθιάς.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2016 ( 5/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ).

ΘΕΜΑ 13ο: Διατύπωση απόψεων για τη μελέτη με τίτλο: Οριοθέτηση κοίτης Αχέροντα και λήψη σχετικής απόφασης.

ΘΕΜΑ 14ο: α) Χορήγηση 1 ης παράτασης & β)Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Τ.Κ. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ.

ΘΕΜΑ 15ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».

ΘΕΜΑ 16ο: Συμπλήρωση 252/2016 απόφασης Δ.Σ Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2017.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!