Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο. Δείτε τα 28 θέματα

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018, και ώρα 19:00, το δημοτικο συμβούλιο του δήμου Σουλίου με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη: ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή επιχορηγήσεων &...

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018, και ώρα 19:00, το δημοτικο συμβούλιο του δήμου Σουλίου με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή επιχορηγήσεων & τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2018.

ΘΕΜΑ 2o: Αντικατάσταση προέδρου Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 3o: Αντικατάσταση προέδρου Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής και αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους.

ΘΕΜΑ 4o: Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων που θα αποτελέσουν μέλη (τακτικό και αναπληρωματικό) των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών/Εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 παρ.11β και παρ. 11δ). ΘΕΜΑ 5o: Συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για την υλοποίηση της πράξης « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σουλίου».

ΘΕΜΑ 6o: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

ΘΕΜΑ 7o: Ασφάλιση οχημάτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 8o: Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Γενικού Λυκείου Παραμυθιάς.

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Σκυροδέματος – Ψυχρής Ασφάλτου», έτους 2018.

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών. ΘΕΜΑ 12o: Λήψη απόφασης για τη διακοπή κυκλοφορίας τμήματος δημοτικής οδού, λόγω επικινδυνότητας.

ΘΕΜΑ 13o: Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 14o: Ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών με τίτλο: Καθαρισμό γραφείων παλαιού & νέου Δημαρχείου.

ΘΕΜΑ 15o: Κατανομή πιστώσεως 33.250,00 € για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων.

ΘΕΜΑ 16o: Διαγραφή οφειλής τελών ύδρευσης.

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση Εορταστικών Εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου. Εισηγητής:

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: Υλοποίηση πράξης εφαρμογής Ο.Τ 75.

ΘΕΜΑ 19o: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ» του Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 20o: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ.Κ ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ.

ΘΕΜΑ 21o: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ.

ΘΕΜΑ 22o: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΡΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑΣΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ.

ΘΕΜΑ 23o: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ» Δήμου Σουλίου».

ΘΕΜΑ 24o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ

ΘΕΜΑ 25o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Τ.Κ. ΣΕΒΑΣΤΟΥ

ΘΕΜΑ 26o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ

ΘΕΜΑ 27o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Τ.Κ. ΨΑΚΚΑΣ

ΘΕΜΑ 28o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ παραλαβής του έργου: *ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!