Συνεδριάζει την Τετάρτη η οικονομική επιτροπή

Δειτε τα θέματα

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, στις 16 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Tετάρτη και ώρα 8.30΄,  η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για το έτος 2019.

2. Σύνταξη έκθεσης Δ΄ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2018.

3. Έγκριση της αριθ. 5/2019 απόφασης Δημάρχου Σουλίου.

4. Παροχή εξουσιοδότησης για προσδιορισμό δικασίμου ενώπιον του Αρείου Πάγου.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!