Συνεδριάζει το δημοτικό συμβουλιο και η οικονομική επιτροπή

Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Δευτέρα 22 Απριλίου και ώρα 18:30, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίλου  με 11 θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.

ΘΕΜΑ 2o: Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019.

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση του από 16/04/2019 πρακτικού συνεδρίασης των υποψηφίων Δημάρχων και της Δημάρχου, για τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 6o: Αποδοχή ή μη αιτήματος περί δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση χώρου στη Θέση < ΓΑΛΑΤΑ > στην Ενορία του Ιερού Ναού Αγίου Δονάτου για την κατασκευή εκκλησάκι.

ΘΕΜΑ 7o: Λήψη απόφασης επί του υπ΄ αριθμ. 2499/29/3/2019 αιτήματος του κ. Θωμά Πότσο, μισθωτή δημοτικής έκτασης περί υπαγωγής των αυθαίρετων σταυλικών εγκαταστάσεών του στον Νόμο 4495/2017

ΘΕΜΑ 8o: Απευθείας εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δήμου.

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: “ Προστασία Αύλειου Χώρου Παναγίας Πλακωτής”.

ΘΕΜΑ 10o: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Οδών, Δήμου Σουλίου».

ΘΕΜΑ 11o: Περί αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών με ίδια μέσα στο Δήμο Σουλίου.

Το πρωί της ιδιας μερας, στις 8.30΄,  συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

– Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2019.
– Σύνταξη έκθεσης A΄ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2019.
– Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση του διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για το ΝΠΔΔ «ΑΡΩΓΗ» 2019 .
– Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση του διαγωνισμού προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ- ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ».
– Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου: «Συντηρήσεις –Επισκευές Δημοτικών κτιρίων Τ.Κ.Ξηρολόφου-Τ.Κ. Σαμονίδας- Τ.Κ. Γαρδικίου Δήμου Σουλίου» .
– Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
– Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής .
– Παροχή πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας.

 

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!