Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή. Δείτε τα θέματα

Την Τετάρτηυ 25 Σεπτεμβρίου

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά στις 25 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

– Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σουλίου.
– Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2019.
– Έγκριση της αριθ. πρωτ. 9097/1036/20-9-2019 απόφασης Δημάρχου.
– Διαγραφή προστίμων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!