Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή. Τα 5 θέματα.

Την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά στις 23 Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ».
  2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ».
  3. Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ».
  4. Διαγραφές οφειλών τελών ύδρευσης και άρδευσης.
  5. Παροχή εντολής παράστασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας και ορισμός μάρτυρα

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!