Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή. Δειτε τα θέματα

Την Παρασκευή στις 09:00

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, στις 13 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: « Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σουλίου και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2020 ».
  2. Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ -ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ –ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ».
  3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ [ΟΙΚ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ] ».
  4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων.
  5. Εξειδίκευση πίστωσης προϋπ/σμού οικ. έτους 2019 για κάλυψη δαπανών εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.
  6. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Σουλίου.
  7. Αποδοχή δωρεάς από το «Ίδρυμα Μποδοσάκη».
  8. Αποδοχή οικονομικής ενίσχυσης από τον «Ο.Λ.ΗΓ Α.Ε».
  9. Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!