Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη η οικονομική επιτροπή | Δείτε τα θέματα

Την Τετάρτη στις 15 Απριλίου

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη στις 15 Απριλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση διαγωνισμού της προμήθειας : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ » .
  2.  Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση διαγωνισμού της προμήθειας τροφίμων Δήμου Σουλίου, Ν.Π.Δ.Δ «ΑΡΩΓΗ » και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας .
  3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας και έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΧΕΡΟΝΤΑ».
  4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ –ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Κ ΞΗΡΟΛΟΦΟΥ-Τ.Κ ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ-Τ.Κ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».
  5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»
    Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!