2.650.000€ για την σύνδεση του Βιοτεχνικού Πάρκου με την Εγνατία

Η κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης στην αυριανή συνεδριαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση Εγνατίας Οδού με Βιομηχανικό Πάρκο Θεσπρωτίας (Α/Κ ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.)», προϋπολογισμού 2.650.000,00 € με ΦΠΑ, θα απασχολήσει την οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας που συνεδριάζει αύριο Πέμπτη στις 09:30

Στην ιδια συνεδρίαση υπάρχουν και τα εξής θέματα σχετικά με την Θεσπρωτία

  • Έγκριση του Πρακτικού Νο2/05-11-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “THEMATIC – THEMAtic Tourism founded on Innovation Capacities”», προϋπολογισμού 144.395,00 € με Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020.
  • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετατόπιση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας -Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)».
  • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετατόπιση δικτύου ΟΤΕ, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας -Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)».
  • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης νομού Θεσπρωτίας.
  • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τα έξοδα επιδόσεων δικογράφου της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
  • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας έτους 2021 των οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
  • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση προσβάσεων παραγωγικών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή του Δ.Δ. Μορφατίου (παροχή υπηρεσιών)».
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!