Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή. Δείτε τα θέματα

Την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη στις 04 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σουλίου.
  2. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2021.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!