Στην οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, η αποκατάσταση των μύλων Σουλίου

Την Παρασκευή στις 09:00

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, στις 22 Ιανουαρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση παραδοσιακού νερόμυλου Αγίου Δονάτου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στη θέση “ΜΥΛΟΣ ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ”».
  2. Διαγραφή οφειλών από τέλη Ύδρευσης (Δ.Ε Αχέροντα).
  3. Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας (Αγωγή Ντρίτσου)

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!