Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή | Δείτε τα 5 θέματα

Την Παρασκευή στις 09:00

Συνεδριάζει την Παρασκευή στις 09:00 με τηλεδιάσκεψη, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου  για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

  • Παράταση συμβάσεων ΙΔΟΧ, για τη κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, για τη πρόληψη της εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19.
  • Εισήγηση Ο.Ε για επιβολή τέλους χρήσης Λαϊκής Αγοράς
  • Περί διαγραφής οφειλών.
  • Χορήγηση 7ης παράτασης του έργου: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
  • Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής A΄ Εξαμήνου 2021.
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!