Η έγκριση του διαγωνισμού 248.000€ για την βελτίωση της Ε.Ο. Παραμυθιάς – Γλυκής στην οικονομική επιτροπή της περιφέρειας

Συνεδριάζει αύριο στις 09:30 μέσω τηλεδιάσκεψης

Share

Η έγκριση του από 06-09-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 06-09-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτοτάπητα τμήματος Εθνικής Οδού Παραμυθιάς – Γλυκής», προϋπολογισμού € 248.000,00 με ΦΠΑ, θα απασχολήσει την αυριανή συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της περιφέρειας Ηπείρου.

Στην ιδια συνεδρίαση και η έγκριση  δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2021.In this article

Join the Conversation