Το ορειβατικό καταφύγιο Ελαταριάς στην οικονομική επιτροπή | Δείτε τα θέματα

Την Παρακευή στις 09.00΄

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, στις 5 Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

  • Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2021.
  • Έγκριση προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για την εκτέλεση του έργου : «Εργασίες μετατροπής του παλαιού σχολείου Ελαταριάς σε ορειβατικό καταφύγιο».
  • Έγκριση παραδοτέου «Π.1.α-Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης», στα πλαίσια του έργου «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Σουλίου».
  • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε ΑΧΕΡΟΝΤΑ».In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!