Κατακυρώνεται ο διαγωνισμός για την επέκταση του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου και την μετατροπή του σε ΧΥΤΥ

Αύριο στην οικονομική επιτροπή της περιφέρειας

Στην κατακύρωση του αποτελέσματος της από 13-07-2021 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου με α/α 2 «Επέκταση – αναβάθμιση ΧΥΤ Καρβουναρίου (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού 6.828.000,00 € με Φ.Π.Α. της Πράξης «Επεκτάσεις Υφιστάμενων ΧΥΤ Περιφέρειας Ηπείρου και Μετατροπή σε ΧΥΤΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5002616 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, αναμένεται να προχωρήσει η οικονομική επιτροπή της περιφέρειας Ηπειρου, που συνεδριάζει αυριο Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης.In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!