Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση του COVID-19

Στην οικονομική επιτροπή το θεμα

Συνεδριάζει αύριο Τριτη 16 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 09.00΄ η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, λόγω COVID-19
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!