Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο

Με μοναδικό θεμα ημερήσιας διάταξης την Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021

Συνεδριάζει δια περιφοράς σημερα 31 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 11.00 έως 13:00, το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης :

Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2021In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!