Τα θέματα της Θεσπρωτίας στην οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Συνεδριάζει αυριο Τετάρτη

Share

Συνεδριάζει αυριο Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ  η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με μεταξύ των θεμάτων ημερήσιας διάταξης τα εξής σχετικά με την Θεσπρωτία

  1. Έγκριση του από 10-05-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-05-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση περιοχής Ράγιου Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
  2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Οικισμού Εθνικής Αντίστασης, του 1ου Διεθνούς Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, στις 17 Ιουνίου 2023, στην Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας.
  3. Έγκριση του από 10-05-2023 Πρακτικού – Έκθεσης της Επιτροπής Διενέργειας της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημόσιου φυσικού ιχθυοτροφείου (λιμνοθάλασσα) «Καλάγκα» της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.
  4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας σε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις («1ος Γιτάνειος Δρόμος 14χλμ», «Εορταστικές Εκδηλώσεις (Γραικοχώρι)», «Κωπηλατικό camp»).
  5. Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση υπηρεσιών, στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2023, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.
  6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Σκανδάλου Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».
  7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στο συνδετήριο τμήμα Καρτέρι – Βασιλικό (παροχή υπηρεσιών)».
  8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση διευθέτηση υδάτων περιοχής Συβότων (παροχή υπηρεσιών)».
  9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση φθορών περιοχής Λια Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».
In this article

Join the Conversation