Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Επιτροπή.

Τα θέματα

Συνεδριάζει σημερα Δευτέρα στις 18:30 το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σουλίου με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Τα θέματα:

 1. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού κτιρίου (πρώην Δημοτικού Σχολείου Γκρίκας) για την υλοποίηση του έργου : «Μονάδα κέντρο Ημέρας για αυτισμό (1) 6η ΥΠΕ στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας , Περιφέρειας Ηπείρου»Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2023
 2. Ονοματοδοσία του Κλειστού Γυμναστηρίου Παραμυθιάς σε “Κλειστό Γυμναστήριο Παραμυθιάς «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΩΛΟΣ»”
 3. Προσθήκη προσωνυμίας “Θεμιστοκλής Ρίγγας” στο 1° Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς
 4. Σύσταση επιτροπής για την εκτίμηση των προς εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου
 5. Διατύπωση απόψεων επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α1, ομάδα 10η ,α/α 1):«Αιολικό Πάρκο, ισχύος 57,60 MW, και των συνοδών του έργων, στη θέση «Ζυγαριά», Δ.Ε. Σελλών, Δήμου Δωδώνης , Π.Ε. Ιωαννίνων & Δ.Ε. Παραμυθιάς και Δ.Ε. Σουλίου, Δήμου Σουλίου, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου»
 6. Α ́ Κατανομή πιστώσεως ποσού 30.410,00 € έτους 2024 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Σουλίου
 7. Περί αύξησης των ωρών απασχόλησης καθαρίστριας που προσλήφθηκε με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου ( 2023-2024)
 8. Εγγραφές νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας
 9. Σύσταση επιτροπής Ισότητας Γυναικών
 10. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης (άρθρο 70 παρ.1 Ν.3852/2010)
 11. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ με την επωνυμία «Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου»
 12. Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου

Θα εχει προηγηθει το πρωί σήμερα, συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, με μοναδικο θέμα: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου : «Μονάδα κέντρο Ημέρας για αυτισμό (1) 6η ΥΠΕ στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας , Περιφέρειας Ηπείρου»

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!