Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου. Δειτε τα θέματα

Συνεδριάζει την Δευτέρα 29 Απριλίου στις 8:30 η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου αριθμ. 21...

Συνεδριάζει την Δευτέρα 29 Απριλίου στις 8:30 η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου αριθμ. 21 αγροτεμαχίου Τ.Κ Γλυκής.
2. Καθορισμός όρων διαγωνισμού του έργου με τίτλο: « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ ΓΛΥΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».
3. Καθορισμός όρων  διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα στα πλαίσια υλοποίησης του έργου : «Natural and Cultural NET work for the promotion and integration of transnational resoyrces».
4. Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του διαγωνισμού: «Συλλογή και αποκομιδή απορριμάτων» .
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης  έκτασης για σταβλικές εγκαταστάσεις  στον συνοικισμό ΑΓΟΡΑΣ Τ.Κ Σκανδάλου.
6. Παραλαβή μελέτης: « Λειτουργία υφιστάμενων πηγών-γεωτρήσεων-  υδρομαστεύσεων – έκδοση αδειών χρήσης νερού Δήμου Σουλίου».
7. Παραλαβή μελέτης: « Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Παραμυθιάς Δήμου Σουλίου».
8. Απευθείας ανάθεση του έργου : «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε ΣΟΥΛΙΟΥ».
9. Απευθείας ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ».
10. Απευθείας ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
11. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά την εκδίκαση της αριθ. 37/2013 αγωγής.
12. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά την εκδίκαση της αριθ. 41/2013 αγωγής.
13. Διάθεση πιστώσεων.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!