Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο. Δείτε τα θέματα.

Την παρασκευή το μεσημέρι στις 12:30 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στην Παραμυθιά με τα θέματα της ημερησιας διάταξης να ειναι τα εξής: ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού...

Την παρασκευή το μεσημέρι στις 12:30 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στην Παραμυθιά με τα θέματα της ημερησιας διάταξης να ειναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος, οικονομικού έτους 2013.
ΘΕΜΑ 2ο: 1.-Έγκριση αποφάσεων της Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σουλίου και των ΝΠΔΔ *Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου και *Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίουγια  παροχή σύμφωνης γνώμης για την παραχώρηση των χώρων των σχολικών μονάδων στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΩΓΗ» του Δήμου Σουλίου, για τη λειτουργία Κ.Δ.ΑΠ..- 2.-Παραχώρηση χρήσης κτιρίων στο ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ για ίδρυση Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.
ΘΕΜΑ 3ο: Προγραμματισμός για την πρόσληψη καθαριστριών σχολικών μονάδων με σύμβαση έργου για την σχολική περίοδο 2013-2014.
ΘΕΜΑ 4ο: Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου με σύμβαση διάρκειας οκτώ ( 8 ) μηνών – καθορισμός ειδικοτήτων.
ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση ετήσιου μισθώματος του αρίθμ.161 αγρόκτημα (ελαιώνας) Τ.Κ. Ζερβοχωριου Δήμου Σουλίου και επιστροφή διαφοράς μισθώματος ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το έτος 2013.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Αρωγή περί: Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Αρωγή περί: Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης  ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ – Δήμου Σουλίου 2013. 
ΘΕΜΑ 8ο: Παραχώρηση χρήσης του ισογείου χώρου του δημοτικού καταστήματος του πρώην δημαρχείου Αχέροντα για λειτουργία κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων .
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση μελετών του Δήμου.
ΘΕΜΑ 10ο: Απευθείας εκμίσθωση θέσεων ( Ρ1-Ρ2-Ρ3 και Α2-Α3-Α4) του κοινόχρηστου χώρου αγροτεμάχιο  αριθμ. 21, της Τ.Κ Γλυκής Δήμου Σουλίου – όροι εκμίσθωσης.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!