Συνεδρίαζει στην Παραμυθιά η Οικονομική Επιτροπή. Δείτε τα θέματα.

Λόγω της αναστολής λειτουργίας των Δήμων που αποφασίστηκε στην έκτακτη συνέλευση της ΚΕΔΕ, η  προγραμματισμένη για τις 17-7-2013 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σουλίου  θα διεξαχθεί στις  19  ...

Λόγω της αναστολής λειτουργίας των Δήμων που αποφασίστηκε στην έκτακτη συνέλευση της ΚΕΔΕ, η  προγραμματισμένη για τις 17-7-2013 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σουλίου  θα διεξαχθεί στις  19   Ιουλίου  2013, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ,  με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

1. Έκθεση εσόδων-εξόδων  Β΄ Τριμήνου  για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπ/σμού 2013
2. Κατακύρωση του πρακτικού διαγωνισμού: «Natural and Cultural NET work for the promotion and integration of  transnational resoyrces – NCNET (Δημιουργία δικτύου οικοσυστημάτων για την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της Διασυνοριακής περιοχής) » .
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου κατά την εκδίκαση της αριθ. 134/2013  αγωγής.
4. Ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο
5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων
6. Διάθεση   πιστώσεων

Με τιμή
Η Δήμαρχος ως πρόεδρος της Ο.Ε.
Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!