Συνεδριάζει στην Παραμυθιά το Δημοτικό Συμβούλιο. Δείτε τα θέματα.

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου στις 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου, με τα θέματα ημερησιας διαταξης να ειναι τα εξής: ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση υποβολής...

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου στις 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου, με τα θέματα ημερησιας διαταξης να ειναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση υποβολής πρότασης έργου (πράξης) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» στον Άξονα Προτεραιότητας (1)  με τίτλο «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» κατηγορία πράξης «Δράσεις για τον πολιτισμό στην εκπαίδευση»- με τίτλο«Δράσεις για τον πολιτισμό στην εκπαίδευση στο Δήμο Σουλίου».
ΘΕΜΑ 2ο Αποδοχή απόφασης έγκρισης της πράξης “ Ενίσχυση ύδρευσης Τ.Κ Γαρδικίου- Τ.Κ Χόικας- Τ.Κ του Δήμου Σουλίου, με κωδικό ΜΙΣ 448076 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα- Ήπειρος 2007-2013.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ενός απορριμματοφόρου.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση  και υποβολή εκ νέου πρότασης για τη μελέτη: Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός Αρδευτικών έργων Δήμου Σουλίου, Νομού Θεσπρωτίας, στα πλαίσια του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.
ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση μελέτης με τίτλο: “Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών, Δήμου Σουλίου”
ΘΕΜΑ 6ο:  Έγκριση αιτήματος παράτασης της παράδοσης – τοποθέτησης της προμήθειας με τίτλο:” Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων”.
ΘΕΜΑ 7ο:  Έγκριση κατασκευής ράμπας για ΑΜΕΑ σε Δημοτικό κτίριο.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ενίσχυσης ύδρευσης ( Άμπουλας).
ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2013.
ΘΕΜΑ 10ο: Διόρθωση ποσού τέλους Λαϊκής αγοράς.
ΘΕΜΑ 11ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.-
ΘΕΜΑ 12ο: Εορτασμός Επετείου Μνήμης 49 Προκρίτων Παραμυθιάς.
ΘΕΜΑ 13ο: Πρόταση για συμμετοχή στο δίκτυο ενάντια στη παράνομη χρήση δηλητηρίων.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση εκδηλώσεων κατά τη διενέργεια της εμποροπανήγυρης ( Λάμποβο).
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή Επιχώματος Τμήματος Πλατείας στο Γαρδίκι.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: Κατασκευή αποχωρητηρίου  γηπέδου 5χ5  Σκανδάλου.
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση εξόδων μετακίνησης αιρετών.
ΘΕΜΑ 18ο: Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ  Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης.
ΘΕΜΑ 19ο: Ανακλήσεις αδειών περιπτέρων και κατάργηση θέσης περιπτέρου.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!