Στην οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας η αποκατάσταση του δρόμου Σαλονίκης – Ελευθεροχωρίου προϋπ. 135.000 €

Στην οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου που θα συνεδριάζει την Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 09:30, αναμένεται να καταρτιστούν και να εγκριθούν οι οροί της διακήρυξης ανοιχτής...

4. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη και του Οικονομικού διαχειριστή του έργου κ. Ηλία Σπυρόπουλου, υπαλλήλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συμμετάσχουν σε συνάντηση με τη Διαχειριστική Αρχή για την παρακολούθηση της πορείας του έργου «TEMPTING STREETS», στις 14 Μαρτίου 2014, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας «Μετατόπιση αγωγού άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Ελαίας Φιλιατών από τον χώρο κατασκευής της Ε.Ε.Λ. Φιλιατών», προϋπολογισμού 24.600,00 € με ΦΠΑ.
6. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
7. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
8. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Σαλονίκης-Ελευθεροχωρίου», προϋπολογισμού 135.000,00 € με ΦΠΑ.
9. Έγκριση υποκατάστασης του αναδόχου του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εργασίες επισκευής – συντήρησης θυροφραγμάτων φράγματος Ραγίου».
10. Έγκριση υποκατάστασης του αναδόχου του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση οδού προς συνοικισμό Κοκκινόχωμα Σπαθαραίων».

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!