Συνεδριάζει η ΑΡΩΓΗ. Δειτε τα 6 θέματα.

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου το νομικό πρόσωπο του Δήμου Σουλίου Αρωγή, με 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Θέμα 1ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, για...

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου το νομικό πρόσωπο του Δήμου Σουλίου Αρωγή, με 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Θέμα 1ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, για μισθοδοσία έκτακτου προσωπικού.
Θέμα 2ο: Έγκριση δαπάνης μελέτης υπηρεσιών καθαρισμού στον Παιδικό Σταθμό Αχέροντα Δήμου Σουλίου, ποσού 1.250,00€, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
Θέμα 3ο: Έγκριση δαπάνης μελέτης υπηρεσιών μαγειρέματος στον Παιδικό Σταθμό Αχέροντα Δήμου Σουλίου, ποσού 1.250,00€, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
Θέμα 4ο: Έγκριση δαπάνης μελέτης υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης στον Παιδικό Σταθμό Αχέροντα Δήμου Σουλίου, ποσού2.500,00€, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
Θέμα 5ο: «Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων για το έτος 2015».
Θέμα 6o: «Έγκριση διενέργειας προμήθειας λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (ειδών καθαριότητας), για το έτος 2015».

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!