Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο. Δειτε τα 25 θέματα

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015, στις 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη: ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός τελών καθαριότητας και...

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015, στις 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού.

ΘΕΜΑ 2ο: Καθορισμός τελών κοινόχρηστων χώρων.

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2015.

ΘΕΜΑ 4ο: Κατανομή πίστωσης 32.710,86 ευρώ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων του Δήμου μας.

ΘΕΜΑ 5ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Ντούση Πέτρο του Θωμά.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση διοργάνωσης ημερίδας με θέμα: Αναπηρία και Αθλητισμός.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πληρωθέντων δαπανών από την πάγια προκαταβολή Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 8ο: Υπόδειξη Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση καταβολής σε χρήμα της αξίας του γάλακτος σε εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου

ΘΕΜΑ 10ο: Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση μελέτης και σύνταξη τευχών δημοπράτησης εργολαβίας κατασκευής συνδέσμων δικτύου αποχέτευσης προϋπολογισμού 665.000,00 ευρώ.

ΘΕΜΑ 11ο: Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφικές αποτυπώσεις και οριοθετήσεις Δημοτικών εκτάσεων Δήμου Σουλίου».

ΘΕΜΑ 12ο: Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση στατικής επάρκειας φέρουσας ικανότητας, Σχολείου Βούλγαρη».

ΘΕΜΑ 13ο: Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Ανάδειξη – Αποκατάσταση πηγαδιών και οικίας Μπούση στον ιστορικό χώρο του Σουλίου», προϋπολογισμού 255.000,00 ευρώ.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: *Αποπεράτωση Πλατείας στο γήπεδο 5χ5 Νεράιδας Νεοχωρίου του Δήμου Σουλίου*-.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: *Κατασκευή τοιχίου στη θέση «ΑΛΩΝΙΑ» στην Τ.Κ Καρβουναρίου, Δήμου Σουλίου*-.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: * Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ Πέντε Εκκλησιών, Δήμου Σουλίου

ΘΕΜΑ 17ο: Χορήγηση 1η παράτασης του έργου:* Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ Κρυσταλλοπηγής, Δήμου Σουλίου*.

ΘΕΜΑ 18ο: Χορήγηση 1η παράτασης του έργου:* Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Χόικας.

ΘΕΜΑ 19ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Κ. ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ*.

ΘΕΜΑ 20ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου:* Ενίσχυση ύδρευσης – Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, Δ.Ε Παραμυθιάς*.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο: Εργασίες αποκατάστασης ηλεκτροφωτισμού Πύργου Κούλιας

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «Τσιμεντοστρώσεις Εσωτερικών δρόμων Τ.Δ Πολυδρόσου»

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το έργο: Ηλεκτροφωτισμός Τ.Δ Χρυσαυγής και Τ.Δ Γκρίκας , Δήμου Παραμυθιάς.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο: * Κατασκευή Γέφυρας Τ.Κ Παγκρατίου*.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο: *Βελτιώσεις οδοποιίας` Δ.Ε Σουλίου*.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!