Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο. Δείτε τα 17 θέματα

Συνεδριάζει στη Παραμυθιά την Τετάρτη 10η Φεβρουαρίου 2016, και ώρα 18:00, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός ημερομηνίας και...

Συνεδριάζει στη Παραμυθιά την Τετάρτη 10η Φεβρουαρίου 2016, και ώρα 18:00, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη

ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός ημερομηνίας και χώρου για τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (άρθρο 217 ΔΚΚ)
ΘΕΜΑ 2ο: Αντικατάσταση προέδρου και αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ΑΡΩΓΗ, του Δήμου Σουλίου.
ΘΕΜΑ 3ο:Αντικατάσταση προέδρου – ορισμός νέου μέλους της Δημοτικής Επιτροπής παιδείας.
ΘΕΜΑ 4ο: Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γ.Ε.Λ Παραμυθιάς.
ΘΕΜΑ 5ο: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 6ο: Κατανομή πίστωσης 32.710,86 ευρώ για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου μας.
ΘΕΜΑ 7ο: Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικ. Έτους 2015
ΘΕΜΑ 8ο: Ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών: Καθαρισμός γραφείων ( νέου & παλαιού Δημαρχείου).
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού» έτους 2016.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ» έτους 2016.
ΘΕΜΑ 11ο: Ασφάλιση οχημάτων του Δήμου.
ΘΕΜΑ 12ο: Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δήμου Σουλίου.
ΘΕΜΑ 13ο: Εκμίσθωση ακινήτου ( οικίας ) Τοπ. Κοινότητας Πλακωτής.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Διοικητικής παραλαβής για χρήση του έργου: Κατασκευή W.C γηπέδου Γαρδικίου.
ΘΕΜΑ 15ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: Αποκατάσταση ζημιών και προστασία από κατολίσθηση κεντρικού δρόμου Τ.Κ Πετροβίτσας, Δήμου Σουλίου.
ΘΕΜΑ 16ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: Αποκατάσταση Ζημιών από θεομηνία Δ.Κ Παραμυθιάς
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: Αποκατάσταση ζημιών – αντιπλημμυρική προστασία ποταμού Αχέροντα.
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!