Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο. Δείτε τα 24 θέματα

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Τετάρτη 23 Μαρτίου στις 18:30, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου, με 24 θέματα στην ημερήσια διάταξη ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση Προϋπολογισμού, οικ. έτους 2016...

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Τετάρτη 23 Μαρτίου στις 18:30, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου, με 24 θέματα στην ημερήσια διάταξη

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση Προϋπολογισμού, οικ. έτους 2016
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της αριθμ. 2/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου για τον ανακαθορισμό ύψους αποζημίωσης της χρήσης της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Σουλίου για τις ανάγκες του Συνδέσμου (άρθρο 247-π5)
ΘΕΜΑ 3ο: ΄Εγκριση της αριθμ. 10/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ * ΑΡΩΓΗ*, περί: «Τροποποίηση προϋπολογισμού εξόδων για οφειλές ΠΟΕ ποσού 2.500,00 Ευρώ ».
ΘΕΜΑ 4ο: ΄Εγκριση της αριθμ.14/2016 , απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ * ΑΡΩΓΗ*, περί: «Αποδοχή πίστωσης ποσού 500,00€ από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, ως επιχορήγηση για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις 2016 και τροποποίηση προϋπολογισμού».
ΘΕΜΑ 5ο: ΄Έγκριση της αριθμ.15/2016 , απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ * ΑΡΩΓΗ*, περί: «Αποδοχή πίστωσης ποσού 300,00€ από την Τράπεζα Πειραιώς, ως δωρεά για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις 2016 και τροποποίηση προϋπολογισμού».
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της αριθμ.16/2016 , απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ * ΑΡΩΓΗ*, περί: «Τροποποίηση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Αρωγή»Δήμου Σουλίου έτους 2016 για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτελέσεως της με αριθμό 85/2015 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας».
ΘΕΜΑ 7ο: Ρυθμίσεις λογαριασμών ύδρευσης.
ΘΕΜΑ 8ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
ΘΕΜΑ 9ο: Δακοκτονία έτους 2016.
ΘΕΜΑ 10ο: Εκμίσθωση έκτασης για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός αρμόδιου οργάνου από τους Δήμους για την διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων.-
ΘΕΜΑ 12ο: * Λήψη απόφασης επί αιτήματος Στεργίου Δημήτριου για παραχώρηση δημοτικής έκτασης στη θέση *Ράχι Μπαξέ*, στην Τ.Κ Σκανδάλου ΔΕ Αχέροντα για λατομείο σχιστολιθικών πλακών*.-
ΘΕΜΑ 13ο: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΕΝΙΣΧΥΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σ.Δ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΜΙΧΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ*
ΘΕΜΑ 14ο: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ*
ΘΕΜΑ 15ο: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΑΠΟΤΕΡΑΤΩΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ*
ΘΕΜΑ 16ο: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Τ.Δ. ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ*
ΘΕΜΑ 17ο: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΡΟΛΟΪ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ*
ΘΕΜΑ 18ο: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΣΗΣ ΕΛΑΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ*
ΘΕΜΑ 19ο: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ*.-
ΘΕΜΑ 20ο: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ παραλαβής του έργου: *ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΓΛΥΚΗΣ ΔΗΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ*
ΘΕΜΑ 21ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ*
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ Δ.Κ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ Δ.Κ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»
ΘΕΜΑ 24ο: Συμμετοχή του Δήμου Σουλίου στο πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan- Mediterranean 2014-2020-Interreg V-B Balkan Med.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!