Με 35 θέματα η οικονομική επιτροπή της Δευτέρας

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου στις 8.30, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, με 35 θέματα στην ημερήσια διάταξη: 1.Διάθεση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών περασμένων οικ. ετών....

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου στις 8.30, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, με 35 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.Διάθεση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών περασμένων οικ. ετών.
2.Διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή συνεχιζόμενων έργων και μελετών Δήμου Σουλίου.
3.Διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή υπηρεσιών και προμηθειών Δήμου Σουλίου .
4.Διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών δαπανών οικ. έτους 2017.
5.Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου Σουλίου για το έτος 2017.
6.Σύνταξη Έκθεσης Δ΄ τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2016.
7.Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού οικ. έτους 2017.
8.Ανάκληση της αριθ. 285/2016 απόφασης της Ο.Ε και επανακαθορισμός των όρων διαγωνισμού της μελέτης: «ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ) ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ»-Διάθεση πίστωσης-Συγκρότηση επιτροπής.
9.Απευθείας ανάθεση του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ -ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Κ. ΓΛΥΚΗΣ» .
10. Απευθείας ανάθεση του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ ΞΗΡΟΛΟΦΟΥ».
11. Απευθείας ανάθεση του έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ Δ. ΣΟΥΛΙΟΥ».
12. Απευθείας ανάθεση του έργου : «TΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ Τ.Κ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ».
13. Απευθείας ανάθεση του έργου : «TΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ Τ.Κ ΦΡΟΣΥΝΗΣ».
14. Διάθεση πίστωσης για: «Πολιτική Προστασία Δ.Ε Παραμυθιάς(αποχιονισμός Τ.Κ Καρβουναρίου –ρίψη άλατος Δ.Ε Παραμυθιάς)».
15. Διάθεση πίστωσης για: «Πολιτική Προστασία Δ.Ε Παραμυθιάς (αποχιονισμοί και αποκατάσταση βατότητας Τ.Κ Νεοχωρίου –Τ.Κ Καλλιθέας-Τ.Κ Πλακωτής-Τ.Κ Πετροβίτσας –Τ.Κ Π. Εκκλησιών)».
16. Διάθεση πίστωσης για: «Πολιτική Προστασία Δ.Ε Παραμυθιάς (αποχιονισμοί και αποκατάσταση βατότητας Τ.Κ Αμπελιάς –Τ.Κ Γκρίκας –Τ.Κ Ψάκας)».
17. Διάθεση πίστωσης για: «Πολιτική Προστασία Δ.Ε Παραμυθιάς(αποχιονισμοί και αποκατάσταση βατότητας Δ.Κ Παραμυθιάς –Τ.Κ Αγ. Κυριακής-Τ.Κ Πετουσίου-Τ.Κ Σαλονίκης)».
18. Διάθεση πίστωσης για: «Πολιτική Προστασία Δ.Ε Σουλίου (αποχιονισμοί και αποκατάσταση βατότητας Τ.Κ Φροσύνης-Τ.Κ Τσαγγαρίου –Τ.Κ Αυλοτόπου ».
19. Διάθεση πίστωσης για: «Πολιτική Προστασία Δ.Ε Σουλίου (αποχιονισμοί και αποκατάσταση βατότητας Τ.Κ Κουκουλιών –Τ.Κ Σαμονίδας) ».
20. Διάθεση πίστωσης για: «Συντηρήσεις Αγροτικών Οδών Δ.Ε Σουλίου».
21. Διάθεση πίστωσης για: «Αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης».
22. Διάθεση πίστωσης για: «Κοπή –Κλάδεμα επικίνδυνων δέντρων».
23. Διάθεση πίστωσης για: «Ταχυδρομικά τέλη».
24. Διάθεση πίστωσης για: « Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων –Συντήρηση Ωρολογίου πόλης».
25. Διάθεση πίστωσης για: «Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (Νέο Δημαρχείο)».
26. Διάθεση πίστωσης για: «Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (Παλιό δημαρχείο)».
27. Διάθεση πίστωσης για: «Συντήρηση και υποστήριξη προγραμμάτων Η/Υ Οικ. και Διοικητικής Υπηρεσίας».
28. Διάθεση πίστωσης για: «Συνδρομές Internet». 29. Διάθεση πίστωσης για: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε Σουλίου».
30. Διάθεση πίστωσης για: «Προμήθεια υλικών ύδρευσης , άρδευσης κλπ Δ.Ε Παραμυθιάς.
31. Διάθεση πίστωσης για: «Προμήθεια αντλιών Δ.Ε Παραμυθιάς».
32. Διάθεση πίστωσης για: « Προμήθεια ξυλείας Δ.Ε Σουλίου».
33. Διάθεση πίστωσης για: « Προμήθεια διαφόρων ειδών για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων».
34. Διάθεση πίστωσης για: «Προμήθεια μηχανημάτων ωρομέτρησης».
35. Διάθεση πιστώσεων.
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!