Με 28 θέματα το δημοτικο συμβούλιο της Παρασκευής

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Παρασκευή στις 22 Σεπτεμβρίου στις 18:30, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου, με 22 θέματα: ΘΕΜΑ 1o: Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2017...

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Παρασκευή στις 22 Σεπτεμβρίου στις 18:30, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου, με 22 θέματα:

ΘΕΜΑ 1o: Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2017

ΘΕΜΑ 2o: Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.«Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου».

ΘΕΜΑ 3o: Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔευτεροβάθμιαΣχολική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου».

ΘΕΜΑ 4o: Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου Σουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Βιοτεχνικού Πάρκου Θεσπρωτίας ‘ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ Α.Ε.’ και ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση Μετόχων του Βιοτεχνικού Πάρκου Θεσπρωτίας ‘ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ. Α.Ε.»

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση δαπανών εορτασμού μνήμης 49 Προκρίτων Παραμυθιάς.

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση εκδηλώσεων κατά τη διενέργεια της εμποροπανήγυρης (Λάμποβος2017)»

ΘΕΜΑ 7o: Ασφάλιση οχήματος Δήμου.

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.

ΘΕΜΑ 9o: Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη.

ΘΕΜΑ 10o: Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στο ΑΠΣ Σούλι – Παραμυθιάς

ΘΕΜΑ 11o: Διαγραφές – ρυθμίσεις τελών ύδρευσης

ΘΕΜΑ 12o: Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων (βάσει του Ν. 3463/2006).

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση σύναψης προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠεριφέρειαςΗπείρου και του Δήμου Σουλίου για την εκτέλεση του έργου: ΓεωλογικήΑναγνώριση δύο Ερευνητικών Γεωτρήσεων στην Τ.Κ Καλλιθέας του Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 14o: «Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Διαδημοτικής ΣυνεργασίαςΔήμων Ηγουμενίτσας – Σουλίου – Φιλιατών Ίδρυση και ΛειτουργίαΔιαδημοτικού Καταφυγίου Περίθαλψης αδέσποτων Ζώων των Δήμων Ηγουμενίτσας – Σουλίου – Φιλιατών».

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση μελέτης με τίτλο: Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δ.Κ Παραμυθιάς.

ΘΕΜΑ 16o: Υποβολή Πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση στη δράση 4.3.4 τουπρογράμματος: *Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020*, σύμφωνα μετην αριθμ. 1904/18-07- 2017 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Ηπείρου, με τίτλο « Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δ.Κ Παραμυθιάς».

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού – Περιφέρειας Ηπείρου – Δήμου Σουλίου για την εκτέλεση του έργου: « Αναστύλωση – Επισκευή οικίας Μπούση και πηγαδιών στον Ιστορικό Χώρο του Σουλίου».

ΘΕΜΑ 18o: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ενίσχυση Ύδρευσης Τ.Κ Γαρδικίου – Τ.Κ Χόικας – Τ.Κ Γλυκής ΔήμουΣουλίου».

ΘΕΜΑ 19o: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αποδυτηρίων σταδίου 49 Προκρίτων Δήμου Σουλίου».

ΘΕΜΑ 20o: Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: ”Βελτίωση οδούπρόσβασης από Πολύδροσο προς Αναβρυστικά ( πηγές ύδρευσης).

ΘΕΜΑ 21o: Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: ”Επισκευή –Συντήρηση κατασκηνώσεων» Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 22o: Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΤσιμεντοστρώσειςΤ.Κ Πέντε Εκκλησιών».

ΘΕΜΑ 23o: Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση Πλατείας στο Γήπεδο 5χ5 Νεράιδας Τ.Κ Νεοχωρίου, Δήμου Σουλίου».

ΘΕΜΑ 24o: Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή W.C Γηπέδου Γαρδικίου Δήμου Σουλίου».

ΘΕΜΑ 25o: Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΤσιμεντοστρώσειςΤ.Κ Κρυσταλλοπηγής Δήμου Σουλίου»

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: Τσιμεντοστρώσεις-Κατασκευή τοιχίων Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 27o: Απ΄ ευθείας εκμίσθωση χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργίαψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών παιχνιδιών (ΛΟΥΝΑ – ΠΑΡΚ) στην Δ.Κ Παραμυθιάς

ΘΕΜΑ 28o: Διενέργεια κλήρωσης, για την ανάδειξη δικαιούχων παραπηγμάτων στηνεμποροπανήγυρη (Λάμποβο) Παραμυθιάς, για το έτος 2017.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!