Συνεδριάζει την Παρασκεύη η Οικονομική Επιτροπή. Δειτε τα θέματα

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την 17η  Νοεμβρίου, ημέρα  Παρασκευή και ώρα  8.30, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Σουλίου,  για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:...

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την 17η  Νοεμβρίου, ημέρα  Παρασκευή και ώρα  8.30, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Σουλίου,  για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση όρων συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».
2. Απευθείας ανάθεση του έργου: «ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ.Κ. ΓΛΥΚΗΣ» – Διάθεση πίστωσης.
3. Απευθείας ανάθεση του έργου: «ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ.Κ. ΨΑΚΑΣ» – Διάθεση πίστωσης.
4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη δαπάνης ηλεκτροδότησης .
5. Έγκριση δαπανών –Διάθεση πιστώσεων Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2017.


In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!