Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή. Δείτε τα 6 θέματα

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, στις 18 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.30΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας...

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, στις 18 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.30΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2018.

2. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Σουλίου (Ο.Π.Δ), οικ. έτους 2018.

3. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2017.

4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων.

5. Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για: «Προμήθεια κουφωμάτων».

6. Έγκριση δαπανών – Διάθεση πιστώσεων Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2017.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!