Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο. Δείτε τα 19 θέματα

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Παρασκευή 26η Ιανουαρίου 2018, και ώρα 19:00, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη: ΘΕΜΑ 1o: Εκμίσθωση τμήματος δημοτικού...

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Παρασκευή 26η Ιανουαρίου 2018, και ώρα 19:00, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1o: Εκμίσθωση τμήματος δημοτικού οικοπέδου.

ΘΕΜΑ 2o: Αποδοχή ή μη της υπ΄αριθμ. 14049/31/10/2017 καταγγελίας και λύσης της με αριθμό πρωτοκόλλου 7027/22/7/2008 σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος μεταξύ του Δήμου Σουλίου και της κας. Θάλειας Ράπτη και την εκ νέου εκμίσθωση.

ΘΕΜΑ 3o: Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού , οικονομικού έτους 2017.

ΘΕΜΑ 4o: Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2018*.

ΘΕΜΑ 5o: Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων με συμβιβασμό, για το έτος 2018.

ΘΕΜΑ 6o: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 7o: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών – υπηρεσιών των οχημάτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 8o: Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής ελέγχου και απόδοσης τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑ 9o: Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων ( βάσει του Ν. 3463/2006).

ΘΕΜΑ 10o: Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων ( βάσει του Ν. 3463/2006).

ΘΕΜΑ 11o: Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων ( βάσει του Ν. 3463/2006).

ΘΕΜΑ 12o: Ανάκληση της άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου του κ. Παππά Γεώργιου του Βασίλειου, που βρίσκεται στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως της Δ.Κ. Παραμυθιάς, την κατάργηση θέσης και την απομάκρυνση κουβουκλίου του περιπτέρου.

ΘΕΜΑ 13o: Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων. Εισηγητής:

ΘΕΜΑ 14o: Διαγραφή οφειλής από πρόστιμα Κ.Ο.Κ.

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου.

ΘΕΜΑ 16o: Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών με το ποσό των 10.000,00 €.

ΘΕΜΑ 17o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ .

ΘΕΜΑ 18o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ*.-

ΘΕΜΑ 19o: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» Δήμου Σουλίου.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!