Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή. Δείτε τα 7 θέματα

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, στις 12 Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.30΄, η οικονομική επιτροπή του δ’ημου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας...

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, στις 12 Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.30΄, η οικονομική επιτροπή του δ’ημου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2018.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και Κατάρτιση όρων συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ-ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ»-

Διάθεση πιστώσεων. Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Κοπή-Κλάδεμα επικίνδυνων δέντρων».

Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Εργασίες συντήρησης ασύρματου δικτύου ιντερνετ».

Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (ΚΗΥ 9903)».

Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών-υλικών αντλιοστασίων».

Έγκριση δαπανών – Διάθεση πιστώσεων Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2018.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!