Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή. Δείτε τα 6 θέματα

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, στις 30 Mαϊου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30΄, η οικονομική επιτροπή του δήμυο Σουλίου. για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας...

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, στις 30 Mαϊου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30΄, η οικονομική επιτροπή του δήμυο Σουλίου. για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού και κατακύρωση της προμήθειας τροφίμων 2018.

2. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ Αγίας Κυριακής.

3. Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Εργασίες επισκευής αντλητικών συγκροτημάτων υδραγωγείων και ηλεκτρικών πινάκων».

4. Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για : « Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας».

5. Τροποποίηση της αριθ. 24/2018 απόφασης Ο.Ε (περί σύστασης πάγιας προκαταβολής Δήμου Σουλίου).

6. Έγκριση δαπανών – Διάθεση πιστώσεων Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2018.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!