Συνεδριάζει την Τετάρτη η οικονομική επιτροπή.

Με 2 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Συνεδριάζει την Τετάρτη 29 Αυγούστου στις 08:30, στην Παραμυθιά, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2018.
  2. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!