Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο με μοναδικό θέμα το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

Tην Τετάρτη 13 Μαρτίου και ώρα 20:00

Συνεδριάζει την Τετάρτη 13 Μαρτίου και ώρα 20:00 στην Παραμυθιά το δημοτικο συμβούλιο του δήμου Σουλίου με μοναδικό θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Νομού Θεσπρωτίας με θέμα: Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!