Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή. Δειτε τα θέματα

Την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου και ώρα 9.00΄

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου και ώρα 9.00΄ η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου  για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  • Έγκριση Πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού και κατακύρωση της προμήθειας : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ » .
  • Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη δαπάνης ηλεκτροδότησης προσωρινής παροχής .
  • Σύνταξη έκθεσης Γ΄ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2019.
  • Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
  • Εξειδίκευση πίστωσης προϋπ/σμού οικ. έτους 2019 για κάλυψη δαπανών εορτασμού εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940.
  • Άσκηση ή μη αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή αγωγής ή έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής .

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!