Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή. Δειτε τα θέματα

Στις 08 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00΄

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά στις 08 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής περί αναπροσαρμογής ή μη Ανταποδοτικών τελών και δικαιωμάτων Δήμου Σουλίου .

2. Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ.Κ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ».

3. Έγκριση της αριθ. 1272/αριθ. πρωτ. 10522/2019 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!