Στην επιτροπή περιβάλλοντος της περιφέρειας η αποκατάσταση αντλιοστασίου του ΤΟΕΒ Παραμυθιάς

Προϋπολογισμού 24.800€

H εγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια πίνακα μέσης τάσης ( τύπου DMI-M) και υλικών υψηλής τάσης για αποκατάσταση αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς», προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, θα απασχολήσει την συνεδριαση της επιτροπής περιββαλοντος της περιφέρειας Ηπειρου, που συνεδριάζει σήμερα.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!