Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή. Δείτε τα 8 θέματα

Την Τέταρτη στις 9:00

Συνεδριάζει στην Παραμυθια στις 11 Μαρτίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλιουγια συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1.   Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού της προμήθειας τροφίμων Δήμου Σουλίου, Ν.Π.Δ.Δ «ΑΡΩΓΗ » και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας .
  2. Εισήγηση Ο.Ε για καθορισμό τέλους χρήσης του κοινόχρηστου χώρου που  καταλαμβάνει το κουβούκλιο των περιπτέρων .
  1. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής .
  2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για σύνδεση με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ .
  3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΙΝ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ».
  4. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας της προμήθειας: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».
  5. Oρισμός δικηγόρου για παράσταση στον Άρειο Πάγο.
  6. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στον Άρειο Πάγο.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!