Με τηλεδιάσκεψη η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής. Δειτε τα θέματα

Στις 27 Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη στις 27 Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  • Kατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2020.
  • Περί διεξαγωγής διαγωνισμών (Ηλεκτρονικών και συνοπτικών) Δήμου Σουλίου.
  • Διαγραφή οφειλής από πρόστιμο Κ.Ο.Κ.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!