Το ιστορικό της μετατροπής του σχολείου Bvlgari σε πολυχώρο τέχνης, πολιτισμού και εκπαίδευσης

Από την επιτροπή διαβούλευσης του 2013 μέχρι σήμερα.

Share

Η αρχή του σχεδίου της μετατροπής του σχολείου Bvlgari σε πολυχώρο, βρίσκεται στην επιτροπή διαβούλευσης του δήμου Σουλίου το 2013 όπου και γνωμοδότησε θετικά ύστερα από εισήγηση της δημάρχου Σταυρούλας Μπραΐμη.

Ακολούθησε η ένταξη τον Δεκέμβριο του 2014 στο εξοικονομώ II «Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές στο Δήμο Σουλίου, ύψους 400.000€» ενώ είχαν προηγηθεί συναντήσεις της δημάρχου στο υπουργείο περιβάλλοντος.

Στις αρχές του 2015, με απόφαση που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας, Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης, ανακλήθηκε η ένταξη του δημοτικού σχολείου Βούλγαρη καθώς σύμφωνα με την απόφαση, δεν παρουσιάστηκε πρόοδο σε σχέση με τις κυρίες συμβάσεις στο πλαίσιο των διαδικασιών εξυγίανσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη». Μάλιστα τοτε το θέμα ειχε προκαλέσει ένταση με ανακοινώσεις απο την αντιπολίτευση και απαντήσεις από την πλειοψηφία.

Τον Απρίλιο του 2015 και μετά από ερώτηση του Βασίλη Γιόγιακα προς το Υπουργείο Οικονομίας, ο υπουργός ενημερώνει πως μπορεί να ενταχθεί, μετά τη συγκρότηση των Επιτροπών παρακολούθησης των Προγραμμάτων καθώς και των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για το σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου των Προγραμμάτων, μπορεί να εξασφαλίσει η χρηματοδότησή μέσω 5 δράσεων.

Τον Δεκέμβριο του 2016 περνά από την οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, η κατάρτιση όρων διαγωνισμού της μελέτης για την μετατροπή του κτηρίου σε κέντρο τέχνης πολιτισμού και εκπαίδευσης και 10 μήνες μετά πραγματοποιείται η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής & ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης. Τον Δεκέμβριο του 2017 προκύπτει ο ανάδοχος της μελέτης που είναι τα συμπράττοντα γραφεία: “Δήμ. Παρασκευά – ΔΤ Σκάλος ΕΠΕ – INSTA ΣΜ Γαλάνης Κ & ΣΙΑ ΕΕ.”

Τον ίδιο μήνα περνά ομόφωνα από το δημοτικό συμβούλιο η υποβολή φακέλου στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», για την μετατροπή του σχολείου Bvlgari σε πολυχώρου ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης.

Τον Ιανουάριο του 2018, το σχολείο είναι αντικείμενο συνάντησης της δημάρχου με τον Μάριο Κάτση.

Τον Ιούνιο του 2018, έρχεται η υπογραφή της ειδικής γραμματέας ταμειακών ΕΠ ΕΠΤΑ, για την ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα και καινοτομία, με 2,5 εκ. ευρώ και τον Σεπτέμβριο του ιδιου έτους πραγματοποιείται συνάντηση στην Αθήνα στο ΕΠΑνΕΚ για την εξέλιξη των διαδικασιών.

Τον Μάρτιο του 2019 πραγματοποιείται συνάντηση στην Ρώμη αντιπροσωπείας του δήμου Σουλίου με την οικογένεια Bvlgari.

Tον Ιούλιο του 2020 με την νέα δημοτική αρχή, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.

Τον Σεπτέμβριο του 2020 έγινε η αποσφράγιση των προσφορών οπου και προέκυψε ο ανάδοχος με την επωνυμία “ΤΡΙΑΙΝΤΑ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Tον Ιανουάριο του 2021 εγκρίθηκε ο ανάδοχος για την μετατροπή του κτιρίου.

Τον Δεκέμβριο του 2021, υπογράφηκε η σύμβαση από τον Δήμαρχο Γιάννη Καραγιάννη και τον ανάδοχο.
In this article

Join the Conversation