Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή | Δείτε τα 13 θέματα

Την Τετάρτη στις 09.00

Share

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, στις  19 Ιανουαρίου  2021, ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 9.00΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σουλίου .

Έγκριση του προϋπ/σμού και του Ο.Π.Δ   του Ν.Π.Δ.Δ   «ΑΡΩΓΗ» για το έτος 2022.

Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ για το έτος 2022.

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κερκύρας (Προσφυγή υπαλλήλων Δήμου Σουλίου).

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κερκύρας(Προσφυγή υπαλλήλων Δήμου Σουλίου).

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κερκύρας(Προσφυγή υπαλλήλου Μ.Α).

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κερκύρας (Προσφυγή υπαλλήλου Γ.Α).

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κερκύρας (Προσφυγή Εταιρίας ).

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κερκύρας (Προσφυγή του Σ. Κ.).

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κερκύρας (Προσφυγή Χ.Α).

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κερκύρας (Προσφυγή Χ.Α).

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κερκύρας (Ανακοπή του Δήμου Σουλίου  κατά ειδοποίησης ΙΚΑ).

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κερκύρας(Προσφυγή του Δήμου Σουλίου κατά ΕΦΚΑ ).
In this article

Join the Conversation